Endresen, C. (2016). Reform, sekularisme og globalisering. Internasjonal Politikk, 74(4). https://doi.org/10.17585/ip.v74.630