Brattberg, E. (2017). Sveriges säkerhetspolitiska förhållande med USA i en ny tid. Internasjonal Politikk, 75(1). https://doi.org/10.23865/ip.v75.691