Breitenbauch, H. Ø. (2017). Det store nordiske rum: Trump, Putin og geopolitikkens uafvendelighed. Internasjonal Politikk, 75(1). https://doi.org/10.23865/ip.v75.692