Restad, H. E. (2017). Det amerikanske valget (eller: er enden nær?). Internasjonal Politikk, 75(1). https://doi.org/10.23865/ip.v75.695