Jokela, J. (2017). Finlands synpunkt: Utan Storbritannien förlorar vi en bundsförvant i EU. Internasjonal Politikk, 75(2). https://doi.org/10.23865/intpol.v75.943