Haugevik, K. M. (2017). Hva betyr brexit for utenforlandet Norge?. Internasjonal Politikk, 75(2). https://doi.org/10.23865/intpol.v75.945