GRÆGER, N. Iver B. Neumann, forsvarsdebatten og fagtradisjoner – kritiker, rabulist og nybrottsmann. Internasjonal Politikk, v. 77, n. 2, p. 133-139, 17 jun. 2019.