GRÆGER, N. Veivalg og spenninger i norsk sikkerhetspolitikk: Norges forhold til NATO og EU. Internasjonal Politikk, v. 77, n. 1, p. 84-94, 29 mar. 2019.