JØRGENSEN, A.-K.; ØSTHAGEN, A. Norges vern av suverene rettigheter rundt Svalbard: Russiske persepsjoner og reaksjoner. Internasjonal Politikk, v. 78, n. 2, p. 167-192, 12 mar. 2020.