HJORTH, R.; BRITZ, M. Amerikansk strategisk återhållsamhet och europeisk strategisk respons – tre typer av strategisk respons mot bakgrund av Brexit. Internasjonal Politikk, v. 79, n. 2, p. 114-131, 15 apr. 2021.