MØNNESLAND, S. Srebrenica 25 år etter – hvordan kunne folkemordet skje?. Internasjonal Politikk, v. 78, n. 2, p. 195-206, 25 jun. 2020.