MOE, A.; JENSEN, ØYSTEIN. Svalbard og havområdene – nye utenrikspolitiske utfordringer for Norge?. Internasjonal Politikk, v. 78, n. 4, p. 511-522, 8 des. 2020.