SCHMIDT, J. L. Byrdedelingsdebatter i NATO og dansk forsvarspolitik. Internasjonal Politikk, v. 79, n. 2, p. 132-154, 15 apr. 2021.