ERIKSEN SØREIDE, I. Mennesker, muligheter og norske interesser i nord – ny giv for nordområdepolitikken. Internasjonal Politikk, v. 78, n. 4, p. 456-460, 8 des. 2020.