2000N. 3. Volum 58. Internasjonal Politikk, v. 58, 11.