2001N. 1. Volum 59. Internasjonal Politikk, v. 59, 11.