2001N. 3. Volum 59. Internasjonal Politikk, v. 59, 11.