2002N. 1. Volum 60. Internasjonal Politikk, v. 60, 11.