2003N. 2. Volum 61. Internasjonal Politikk, v. 61, 11.