2004N. 2. Volum 62. Internasjonal Politikk, v. 62, 11.