2007N. 1. Volum 65. Internasjonal Politikk, v. 65, 11.