2008N. 1. Volum 66. Internasjonal Politikk, v. 66, 11.