2005N. 1. Volum 63. Internasjonal Politikk, v. 63, 11.