EKKEREN ONSAGER, J.; STUVØY, K. Barentssamarbeidet og geopolitisk spenning: En analyse av norske erfaringer og legitimeringspraksiser. Internasjonal Politikk, [S. l.], v. 80, n. 3, p. 350–374, 2022. DOI: 10.23865/intpol.v80.3577. Disponível em: https://tidsskriftet-ip.no/index.php/intpol/article/view/3577. Acesso em: 2 des. 2022.