BREITENBAUCH, H. Ø. Det store nordiske rum: Trump, Putin og geopolitikkens uafvendelighed. Internasjonal Politikk, v. 75, n. 1, 31 mar. 2017.