Haugevik, Kristin M., og Nina Græger. 2018. «‘Norsk Utenrikspolitikk Begynner I Europa’: Arven Etter Brende I Europapolitikken». Internasjonal Politikk 75 (3/4), 220-29. https://doi.org/10.23865/intpol.v75.1124.