Muller, Lilly Pijnenburg. 2019. «Inn I gråsonen: Avskrekking Som Forsvar Av Cyberspace?». Internasjonal Politikk 77 (3):288-95. https://doi.org/10.23865/intpol.v77.1397.