Haugevik, Kristin, og Ole Jacob Sending. 2018. «Introduksjon: Nordiske Svar På Geopolitiske Utfordringer». Internasjonal Politikk 76 (4):311-15. https://doi.org/10.23865/intpol.v76.1474.