Rottem, Svein Vigeland, Ida Folkestad Soltvedt, og Christian Prip. 2020. «Arktisk råd I Spennet Mellom Forskning, Forvaltning Og Politikk». Internasjonal Politikk 78 (3):284-310. https://doi.org/10.23865/intpol.v78.1504.