Larsen, Esben Salling. 2020. «Færøernes militærgeografiske Betydning for USA Og NATO». Internasjonal Politikk 78 (3):233-56. https://doi.org/10.23865/intpol.v78.1807.