Jørgensen, Anne-Kristin, og Andreas Østhagen. 2020. «Norges Vern Av Suverene Rettigheter Rundt Svalbard: Russiske Persepsjoner Og Reaksjoner». Internasjonal Politikk 78 (2):167-92. https://doi.org/10.23865/intpol.v78.1838.