Svendsen, Øyvind, og Pernille Rieker. 2019. «Spin-off Av EØS? Norge Og Europeisk Utenriks-, Sikkerhets- Og Forsvarssamarbeid». Internasjonal Politikk 77 (4), 378-87. https://doi.org/10.23865/intpol.v77.1890.