Heier, Tormod, og Bjørn E. Mobech-Hanssen. 2020. «Et Forsvar I Digital Krise?». Internasjonal Politikk 78 (3), 362-82. https://doi.org/10.23865/intpol.v78.2288.