Mønnesland, Svein. 2020. «Srebrenica 25 år Etter – Hvordan Kunne Folkemordet Skje?». Internasjonal Politikk 78 (2), 195-206. https://doi.org/10.23865/intpol.v78.2317.