Moe, Arild, og Øystein Jensen. 2020. «Svalbard Og havområdene – Nye Utenrikspolitiske Utfordringer for Norge?». Internasjonal Politikk 78 (4):511-22. https://doi.org/10.23865/intpol.v78.2388.