2000Nummer 3,. 1. «Volum 58». Internasjonal Politikk 58 (1). https://tidsskriftet-ip.no/index.php/intpol/article/view/292.