2002Nummer 3,. 1. «Volum 60». Internasjonal Politikk 60 (1). https://tidsskriftet-ip.no/index.php/intpol/article/view/301.