2003Nummer 2,. 1. «Volum 61». Internasjonal Politikk 61 (1). https://tidsskriftet-ip.no/index.php/intpol/article/view/303.