Mouritzen, Hans. 2022. «Grænser for Handlefrihed: Skandinaviske Stater I Asymmetrisk Bilateralt Diplomati». Internasjonal Politikk 80 (1):6-27. https://doi.org/10.23865/intpol.v80.3078.