2004Nummer 3,. 1. «Volum 62». Internasjonal Politikk 62 (1). https://tidsskriftet-ip.no/index.php/intpol/article/view/309.