Saxi, Håkon Lunde. 2021. «Sikkerhetspolitikk, Kultur Eller økonomi? Konkurrerende Forklaringer På Omstillingen Av Forsvaret Etter Den Kalde Krigen». Internasjonal Politikk 79 (2):190-207. https://doi.org/10.23865/intpol.v79.3102.