Mouritzen, Hans. 2021. «’Aktivisme’: Drop Det Begreb!». Internasjonal Politikk 79 (2):185-87. https://doi.org/10.23865/intpol.v79.3163.