2007Nummer 1,. 1. «Volum 65». Internasjonal Politikk 65 (1). https://tidsskriftet-ip.no/index.php/intpol/article/view/322.