Hauge, Sigvald Tomin. 2022. «Track IV: Framtidens Diplomati». Internasjonal Politikk 80 (1):138–156. https://doi.org/10.23865/intpol.v80.3223.