Gåsemyr, Hans Jørgen, og Hege Medin. 2022. «Norge Som mål for Utenlandske Investeringer: Trender Og Forklaringer». Internasjonal Politikk 80 (1):104-31. https://doi.org/10.23865/intpol.v80.3240.