2008Nummer 1,. 1. «Volum 66». Internasjonal Politikk 66 (1). https://tidsskriftet-ip.no/index.php/intpol/article/view/327.