2001Nummer 4,. 1. «Volum 59». Internasjonal Politikk 59 (1). https://tidsskriftet-ip.no/index.php/intpol/article/view/334.