2005Nummer 1,. 1. «Volum 63». Internasjonal Politikk 63 (1). https://tidsskriftet-ip.no/index.php/intpol/article/view/342.