Hagen, Rune Jansen. 2021. «Utviklingspolitikken: En Revolusjon Er En Illusjon?». Internasjonal Politikk 79 (4):367-76. https://doi.org/10.23865/intpol.v79.3506.