Ekkeren Onsager, Jonas, og Kirsti Stuvøy. 2022. «Barentssamarbeidet Og Geopolitisk Spenning: En Analyse Av Norske Erfaringer Og Legitimeringspraksiser». Internasjonal Politikk 80 (3):350–374. https://doi.org/10.23865/intpol.v80.3577.